Archiv měsíce: Duben 2009

28.3 Radioreceptory

slepá skvrna (je v místě zrakového nervu) x žlutá skvrna (místo, kde jsou nejvíce soustředěny receptorové buňky – nejostřejší vidění. Savci mají jednu, ptáci jich mají víc až 3. Ptáci vnímají své okolí panoramaticky...

28.2 Mechanoreceptory:

6. Statokinetické receptory – 3 prodloužené polokruhové chodby a 2 váčky – utriculus a sacculus (Jsou na sebe vzájemně kolmé. Díky tomu mohou vnímat pohyb kapaliny jakýmkoliv směrem.) Buňky receptoru jsou podobné neomastům.. Skvrny...

28.3 Radioreceptory

Zrak:(exteroreceptor, fotoreceptor) Receptorové buňky – tyčinky a čípky – jsou citlivé na světelné podněty. (malé spektrum 400-700 nm). Díky duhovce /iris/, která rozšiřuje a zužuje zornici regulujeme množství světla přicházejícího do oka, pomocí čočky...

28.2 Mechanoreceptory:

1-5 somatické exteroreceptory 6-9 proprioreceptory1. Dotykové receptory – schopnost vnímat mechanické podněty (dotyk, tlak) mechanoreceptory. Ty jsou někdy ještě opatřeny přídatnými strukturami Meissnerova tělíska, Vater [fater]– Pacciniho tělíska. Smyslovým podnětem bývá natažení nebo stlačení...

28.2 Mechanoreceptory:

Prvním krokem vnímání zvuku je vstup tlakové vlny do zvukovodu. Následuje přenos na membránu bubínku, ten se prohýbá se do dutiny středního ucha přes sluchové kůstky (kladívko, kovadlinka, třmínek) středního ucha na membrány oválného...

28.2 Mechanoreceptory:

Zvuk je přiváděn zvukovodem (není u ryb, jedná se o přenos vzduchem). Pro vodní obratlovce je tedy tlak vnímán pouze proudovým orgánem. Bezobratlí mají vnímání tlaku založené na prohýbání povrchových membrán. Vyluzují také zvuky...

28. ČIDLA (SMYSLY)

Interoreceptory – čidla ve vnitřních orgánechProprioreceptory – čidla v pohybové soustavě (kloubní receptory, svalové vřeténko, Golgiho šlachová tělíska)Exteroreceptory – informace o vnějším světě 28.1 Chemoreceptory1. Čich – primární (mají původ v buňkách nervových) smyslové...

28.1 Chemoreceptory

Člověk je špatný „čichač“. Patří k živočichům mikrosmatickým. Makrosmatický živočich má naopak dobře vyvinutý čich (kořist x lovec). Jsou schopni rozlišit koncentrace až 10-16. čich je důležitý i pro komunikaci a to i u...

Srdeční sval

Akční potenciál vede k uvolnění Ca2+ a aktivaci kontraktilního aparátu. Hladkému svalstvu je podobný tím, že má vlastní rytmicitu a spojení „gap junction“. Buňky srdeční svaloviny mají dlouhé trvání akčního potenciálu (stonásobně), refrakterní perioda...

Odlišnost nervosvalových soustav bezobratlých:

Létací svaly – na jeden vzruch 5-20 stahů. Vyvíjí se asynchronní sval schopný výrazně zvýšit svou frekvenci na základě jednoho vzruchu, fibrilární svaly). Refrakterní perioda je v činnosti svalů 10 ms. Nervem je možno...