Biologie pro všechny

Ploštěnci-Pseudocoelia

– tělní dutina pseudocoel- vyplněna pouze tělní tekutinou pod tlakemÞ tvrdé( tuhé) tělo 1. kmen- Vířníci– mikroskopičtí, žijí ve vlhké půdě, mechu, vodě– přední část těla- věnec brv( vířivý aparát)- víří- k přilákání potravy...

Mnohobuněční( metazoa, polycytozoa)

– tělo tvořené velkým množstvím buněk, diferenciace a specializace, uspořádané podle hierarchie(stupňovitosti)– vývoj jedince- ontogeneze; buňka- tkáň- orgán- org. soustava ­Diblastika- 2 vrstvy buněk- ektoderm a entoderm( buňky odvozeny od těchto zárodečných listů) –...

Ploštěnci

Triblastika- trojvrstevný základ těla- ektoderm, mezoderm, entodermDruhoústí- protržením protější strany gastruly vzniká ústní otvor, z prvoúst- řitní otvor– podle dokonalosti a vzniku tělní dutiny se dělí: schizocoelia; pseudocoelia; coelomata Schizocoelia– nepravá tělní dutina- schizocoel–...

Živočišní bičíkovci( zooflagellata)

– heterotrofní organismyTrypanosoma spavičná- krevní parazit, bičík- undulující membrána– původce spavé nemoci, přenašeč- moucha tse- tse( bodalka)– projevy: zduření uzlin, horečky, malátnost, chřadnutí, zvýšená spavost, hubnutíTrypanosoma dobytčí- spavá nemoc u dobytka- naganaLamblie střevní- záněty...

Živočichové- Prvoci, Houby, Žahavci

Prvoci- charakteristické znaky, jejich třídění, hospodářský, zdravotnický a ekologický význam. Houby a Žahavci- charakteristika a význam. Říše: Živočichové( animalia)1.podříše: Jednobuněční( monocytozoa) 2. podříše: Mnohobuněční( metazoa, polycytozoa) Prvoci( protozoa)1.kmen: Praprvoci 2. kmen: Výtrusovci 3. kmen:...

Vlastní houby( eumycety)

nepohyblivé výtrusy, tvoří podhoubí 1.třída: Houby spájivé( zygomycety)– tvoří mnohojaderné hyfy s přepážkamiPlíseň hlavičková- šedé, černé, zelenožluté hlavičky, na citronu, ovoci, chlebě, jogurtu, marmeládě – obsahuje mikotoxiny- nebezpečně karcinogenní, prudce jedovaté látkyKropidlovec 2. třída:...

Říše Houby- Fungi

Charakteristické znaky hub, způsoby výživy hub( saprofytismus, parazitismus, symbióza), systematické třídění hub a hlavní zástupci, význam hub v přírodě a pro člověka, lišejníky. Houbymikologie- nauka o houbáchznaky- eukaryotické buňky, v buň. stěně chitin,zásobní látky-...

Krytosemenné rostliny-systém,zástupci

Třída: Dvouděložné(dicotyledonae) Jednoděložné( monotyledonae)Rozlišovací znaky mezi jedno a dvouděložnými rostlinami:D J– dvě dělohy – jedna děloha– 4 -5 ti četné květy – trojčetné květy– zpeřená, dlanitá žilnatina – podélná žilnatina– složené listy – jednoduché...

Krytosemenné rostliny

– nejmladší, nejpočetnější, vývojově nejpokročilejší skupina, období druhohor– 250 tisíc druhů, vodní i suchozemské rostlinycharakteristika: většinou autotrofní byliny a dřeviny, některé heterotrofní parazitické)– dřevní část- cévy( tracheje)– semena v plodech kryta, vajíčka v semeníku–...

Krytosemenné rostliny

– nejmladší, nejpočetnější, vývojově nejpokročilejší skupina, období druhohor– 250 tisíc druhů, vodní i suchozemské rostlinycharakteristika: většinou autotrofní byliny a dřeviny, některé heterotrofní parazitické)– dřevní část- cévy( tracheje)– semena v plodech kryta, vajíčka v semeníku–...