Biologie pro všechny

Rostliny nahosemenné-systém,zástupci

Zástupcitřída: Lyginodendrové rostliny– fosilní, období devon- jura – dřeviny liánovitého, stromovitého vzrůstu se zpeřenými listy, připomínaly kapradiny – předpoklad, že z nich se vyvinuly rostliny krytosemenné třída: Cykasy( Cykadophyta)– nejprimitivnější skupina dnešních semenných rostlin–...

Rostliny nahosemenné

– oddělení: Lyginodendrové rostliny Cykasy Kordaity Jinany JehličnanySpolečné znaky: mohutná převaha S> G( gametofyt vázán na sporofyt- součástí S) nedokonalá ochrana vajíček- volně na plodolistech( nejsou v pestíku jak u krytosem. rostl.) absence květních...

Rostlinné orgány-kořen,stonek,list

Orgán- tvořen soubory pletiv-dělení podle tvaru, funkce, stavby, vzhleduvegetativní- kořen, stonek, list( slouží k vlastnímu životu)generativní- květ, plod( slouží k reprodukci) – u krytosemenných rostlin určují znaky pro ostatní druhy – nepodléhají tak časté...

Rostlinná pletiva

– vytvářejí se při přechodu na souš, typické pro vyšší rostlinyPletivo(tkáň)- soubor buněk se stejnou stavbou a funkcí(buňky v pletivech propojeny- plasmodesmy)vyšší celky pletiv- systémy(soustavy) pletiv, histologie- věda, která se zabývá studiem pletividioblasty- jednotlivé...

Vyšší rostliny

Vývoj vyšších roslin(vznik suchozemských rostlin), pletiva a orgány vyšších rostlin, ryniofyty- fosilní organismy, mechorosty, plavuně, přesličky, kapradiny- stavba těla, rozmnožování mechrostů a kapradin a srovnání jejich rodozměny, význam v přírodě a pro člověka Vyšší...

Zelené řasy-systém

– evolučně nejddkonalejší skupina, z nich se vyvinuly všechny suchozemské rostliny– chlorofyl a+b, barviva- karotenoidy, celulózní buň. stěna, zásobní látka- škrob– sladkovodní druhy(mořské-10%), suchozemské3 třídy: Zelenivky,Spájivky, Parožnatky 1. třída: Zelenivky– jednobuněčné nebo mnohobuněčné stélky,...

Nižší rostliny-rozdělení

říše Rostliny1. podříše Nižší rostliny(Thallobionta, Protobionta)2. podříše Vyšší rostliny Nižší rosliny- eukaryotická buňka( typické jádro) větší a složitější– má chloroplasty( s barvivy), buň. stěnu, vakuoly– charakteristika: vývojově jednoduší( primitivnější)– tělo- nazvané stélka( thallus)- nelze...

Prokaryota- předjaderní-stavba,rozmnožování

Stavba- centrum, obal ( virus tabákové mozaiky: bílkovinný obal- kapsida, bílkovinná podjednotka- kapsomer)( bakteriofág: hlavička obsahující NK, dutý bičík s příchytnými vlákny) viry- malé, nepatrných rozměrů( pozorovatelné pouze elektr on. mikroskopem) velikost- 15- 300...

Prokaryotické organismy a nižší eukaryotické rostliny- řasy

Přehled přirozrného systému živé přírody, Prokaryota- nebuněčné a prvobuněčné organismy: viry, bakterie, sinice. Eukaryota- nižší rostliny, řasy, řasovky, charakteristika a význam těchto organismů v přírodě a pro člověka. Přehled přirozeného systému živé přírody– vychází...

Buněčné organely

Asimilační barviva- chlorofyl- lipofylní barviva(lipochromy), – karotenoidy(karoten, xantofyl) – nachází se v tylakoidech( i tuky) Chromoplasty- často v buňkách zás. látek ( karoten- v květu, v šípku) Leukoplasty- hromadí zás. látky, v nezelených částech...