Biologie pro všechny

Sacharidy

Sacharidy-traveni Sacharidy po cvičení Sacharidy a výživa před,při a po výkonu Fotosyntéza LÁTKOVÉ SLOŽENÍ BUŇKY SLADIDLA Diabetes Mellitus Sacharidové suplementy

Biologie – nejen maturitní otázky – obsah 10

13. CHARAKTERISTIKA STRUNATCŮ (CHORDATA) 12.4.2 Včela medonosná 12.4.2 Včela medonosná 12.4.2 Včela medonosná 12.4.1 Šváb obecný 12.4 Šestinozí (Hexapoda) 12.3.4 Rak říční 12.3.3 Blešivec potoční 12.3.1 hrotnatka obecná 12.2 Stonožkovci (Myriapoda) 12.1 Klepítkatci (Chelicerata)...

Biologie – nejen maturitní otázky – obsah 11

Šestinozí (Hexapoda) Kroužkovci Houbovci (Porifera) 7.4 Soustava nervová a smyslové orgány 7.2 oporná a pohybová soustava 7.2 oporná a pohybová soustava 7.2 oporná a pohybová soustava 7.1 Krycí soustava 6.4 NERVOVÁ TKÁŇ 6.3.2 Příčně...

Biologie – nejen maturitní otázky – obsah 9

20.2 Princip isodynamie živin 20.2 Princip isodynamie živin – masožravci – kviescence – – standardní metabolismus: 20. CELKOVÁ LÁTKOVÁ VÝMĚNA. PŘEMĚNA LÁTEK A ENERGI… Mechanismy příjmu vody: 19.2 Mechanismus vodních ztrát 19.1 Osmoregulace 19.1...

Biologie – nejen maturitní otázky – obsah 8

28.3 Radioreceptory 28.3 Radioreceptory 28.2 Mechanoreceptory: 28.2 Mechanoreceptory: 28.2 Mechanoreceptory: 28.2 Mechanoreceptory: 28.1 Chemoreceptory 28. ČIDLA (SMYSLY) Odlišnost nervosvalových soustav bezobratlých: Srdeční sval Hladký sval 27.SVALY 27. SVALY 27. SVALY 27. SVALY Podle účinku...

Biologie – nejen maturitní otázky – obsah 7

Vnitřní geologičtí činitelé Vnitřní geologičtí činitelé Vnitřní geologičtí činitelé Ptáci, stavba těla, systém Ptáci, stavba těla, systém Ptáci, stavba těla, systém Ptáci, stavba těla, systém Ptáci, stavba těla, systém Ptáci, stavba těla, systém Ptáci,...

Biologie – nejen maturitní otázky – obsah 6

Obecné vlastnosti organismů, eukaryotní buňka Obecné vlastnosti organismů, eukaryotní buňka Houby, žahavci Houby, žahavci Houby, žahavci Látkový a energetický metabolismus rostlin Látkový a energetický metabolismus rostlin Látkový a energetický metabolismus rostlin Látkový a energetický...

Biologie – nejen maturitní otázky – obsah 4

Populace a společenstva Populace a společenstva Metabolismus Metabolismus Metabolismus Metabolismus Koloběh kyslíku Oxid dusný Niochemické cykly Národní parky Vlivy prostředí na člověka Socioekonomická složka Vodní toky Důsledky globálního oteplování Biosféra a člověk – ochrana...

Biologie – nejen maturitní otázky – obsah 5

Buňka a dědičnost (kvalit + kvantit. znaky, chromo… Buňka a dědičnost (kvalit + kvantit. znaky, chromo… Buňka a dědičnost (kvalit + kvantit. znaky, chromo… Dědičnost mnohobuněčných organismů, genetické urče… Dědičnost mnohobuněčných organismů, genetické urče…...