Biologie pro všechny

SAVCI – původ, povrch těla, žlázy

SAVCI Savci jsou vývojově nejpokročilejší obratlovci, vyvinuly se dříve než ptáci, počátkem druhohor, ze skupiny savcotvárných plazů, největšího rozvoje dosáhli ve třetihorách. Velký počet třetihorních savců vymřel již koncem třetihor a počátkem čtvrtohor. Původně...

PLAZI: ŠUPINATÍ, HADI 2. část

UŽOVKOVITÍ: Druhově početná skupina, menší až středně velcí hadi – nejedovatí, pouze některé exotické druhy- jedovaté.Zástupci: užovka obojková, užovka podplamatá – u vody užovka hladká – na suchu-časté zaměnění se zmijí KORÁLOVCOVITÍ: Jsou nejjedovatější,...

PLAZI: ŠUPINATÍ, HADI 1. část

HADI Vývojově nejmladší plazi, úplná redukce končetin i kosterních pásem, pouze u hroznýšovitých jsou zachovány zbytky pánve a zadních končetin.Charakteristický znak: pružné sojení polovin dolní čelisti roztažitelnými vazy-polikání velkých soust. Zuby: plné nerozlišené rýhované...

PLAZI: ŠUPINATÍ, JEŠTĚŘI 2. část

CHMELEONI:Afrika, Madagaskar, velmi dobře lezou po větvích,mají schopnost rychlé barvoměny. Oční víčka jsou srostlá až na malý středový otvor, oči se movhou pohybovat nezávisle na sobě, dlouhý vymrštitelný jazyk- k lovu. Chameleon obecný- j....

PLAZI: ŠUPINATÍ, JEŠTĚŘI 1. část

JEŠTĚŘI Mají většinou dobře vyvinuté oba páry končetin, páteř se dělí na ocasní a trupovou část, mnozí mají v ocasních obratlech ploténku ze zřídlé kostní tkáně,ve které může být ocas odvržen – autotomie, odvržený...

PLAZI: KROKODÝLOVÉ, HATERIE, ŠUPINATÍ

KROKODÝLOVÉ Mají protáhlý ještěrovitý tvar těla . Obojživelný způsob života.Vývojové znaky(příbuznost s ptáky). Jejich srdce má komoru rozdělenou téměř celou na dvě části. Dýchání napomáhá blanitá bránice. Mozek je dokonalejší ne ž u ostatních...

PLAZI: ŽELVY

ŽELVYvývojově stará skupina – charakteristickým znakem je krunýř srostlý z horního a dolního díluspodní vrstva krunýře je z kostěných štítků ke kterým přirůstají obratle, žebra a části končetinPovrch je kryt vrsrvou rohovitých štítků –...

PLAZI – 5. část, vznik, rozdělění

Vznik plazů – druhohory Druhohorní plazi obsadili všechna životní prostředí Voda-rybožraví ICHTIOSAUŘISouše-bílo i masožraví DINOSAUŘI-délka až 25m a hmotnost až 30 tunDraví tyrannosaurus rex -7 m. vysoký a 14 m. dlouhý -pohyb pouze po...

PLAZI – 3. část, smyslová soustava

Ze smyslů nejrozvinutější: čich a zrak Čichová sliznice vystýlá nosní dutinu ohraničenou vnějšími a vnitřními nozdrami. Zvláště u šupinatých se na čichovém vjemu podílí Jacobsonův orgán, který ústí do dutiny ústní. Čichové podněty jsou...