Biologie pro všechny

Hladký sval

Membránový potenciál není stálý. Membrána se pomalu spontánně depolarizuje. V okamžiku kdy dosáhne prahové hodnoty, vznikne série akčních potenciál a nastane kontrakce. Ke spontánní depolarizaci dochází u buněk tzv. vzrušičů. Ostatní buňky vytvářejí akční...

27. SVALY

V činném svalu nastává interakce příčných můstků myozinu s aktinem, přičemž se tedy slabá aktinová filamenta zasouvají mezi silná filamenta myozinová (až na maximální vzdálenost což je délka filament). Délka filament se přitom nemění....

27. SVALY

V aktivovaném svalu se Ca2+ váže na bílkovinu troponin, který blokuje připojení hlavice myosinových můstků. Vápník tak vlastně inhibuje účinek troponinu a umožňuje interakci mezi aktinem a myosinem (svalový stah). (Vápník je zpětně resorbován...

27.SVALY

Nervosvalové spojení je velmi citlivé a může být blokováno či ovlivňováno různými látkami. Např. šípový jed jihoamerických indiánů, kurare (alkaloid) se snadno a pevně váže na místa na subsynaptické membráně, kde se normálně váže...

Podle účinku na postsynaptické neurony

V CNS se na jednotlivý neuron připojují nervová zakončení ze stovek až tisíců jiných neuronů (konvergence – sbíhavost) (25 000 a více) a axon jednotlivého neuronu vysílá opět zakončení ke stovkám a tisícům jiných...

27. SVALY

Svalová buňka je schopná tvořit akční potenciál (nervový vzruch) podobně jako buňka nervová. Schopnost svalových buněk se stahovat je dána přítomností zvláštních bílkovin tzv. kontraktilních bílkovin, které přeměňují chemickou energii uloženou v ATP na...

Podle účinku na postsynaptické neurony

synapse budivé (excitační). Velmi se zvyšuje možnost dosažení prahové hodnoty ke vzniku akčního potenciálu..synapse tlumivé (inhibiční) Aktivace jedné synapse nestačí na vytvoření vzruchu. Obvykle je zapotřebí asi tisíce synapsí, které postupnou sumací (sčítání postsynaptických...

Podle účinku na postsynaptické neurony

Monoaminy – látky mající jednu amino- skupinukatecholaminy – noradrenalin, adrenalin, dopaminindolalkylaminy – serotonin (tkáňový hormon)3. Aminokyseliny – složitější než ad 2. Mají jedno případně více amino- skupin a skupinu kyselinotvornou. Glycin (sestává ze 3...

Přenos vzruchů je umožněn speciálními útvary – synapsemi:

Hlavní části synapse jsou presynaptické zakončení, synaptická štěrbina (20nm široká) a subsynaptická membrána. Neuron vedoucí potenciál k synapsi – presynaptický, směrem od synapse – postsynaptický. Zakončení axonu presynaptického neuronu končí malou zduřeninou tzv. synaptickým...

Myelinizace

– tvorba myelinových obalů kolem axonu malého průměru z lipoidního myelinu (fosfolipidy). Tato tuková část je elektricky nevodivá. Mezi jednotlivými nánosy (1mm dlouhé) myelinu jsou tzv. Ranvierovi zářezy – místa přiblížení dvou myelinových obalů,...