Biologie pro všechny

8.3.1 Trepka velká

– Potravu přijímá buněčnými ústy. Dále je potrava vedena buněčným hltanem a dochází k vytvoření potravní vakuoly, která je po určité době vyloučena prostřednictvím buněčné řitě. – Na obranu používá trepka trichocysty, které obsahují...

9.1 Živočichové

– Jako živočichové v širším slova smyslu (Holozoa) je označována skupina Metazoa, o které pojednává tento článek, rozšířená a její jednobuněčné příbuzné (parafyletická skupina Choanozoa).– Jako heterotrofní organismy jsou živočichové závislí na autotrofních organismech,...

8.3 Nálevníci (Ciliophora)

Dle umístění cir na těle nálevníka se rozlišují ciry frontální – na předním konci; ventrální – na břišní straně; marginátní – dvě řady po stranách; transverzální – příčně uložená skupina silných cir v zadní...

8.3 Nálevníci (Ciliophora)

– Nálevníci jsou vývojově nejpokročilejší skupinou prvoků. – Velikost buněk se pohybuje v rozmezí 10 µm až 4 500 µm. Tvar těla je většinou oválný. – Brvy jsou rozmístěny po celém povrchu těla nebo...

8.1.1 Krásnoočka (Euglenaceae)

– Krásnoočka jsou autotrofní eukaryotické organismy, většinou jednobuněční volně žijící bičíkovci, kteří mají jeden nebo dva bičíky, z nichž jeden slouží k pohybu a druhý je vlečný. V blízkosti bičíků je samostatné stigma, které...

8.2 Kořenonožci (Rhizopoda)

– Protoplazma kořenonožců je představována povrchovou ektoplazmou, která je hyalinní a homogenní a vnitřní endoplazmou, která je více granulovaná a rozmanitě utvářená. Ektoplazma má za úkol tvorbu panožek, endoplazma obsahuje směs granulí, vakuol a...

8.2.1 Měňavky (Amoebina)

– Nejprimitivnějšími zástupci prvoků jsou měňavky, které nemají žádnou pevnou schránku nebo kostřičku. – V klidu mají tělo kulovité a nebo vejčité, zcela nahé či pokryté mírně ztuhlou povrchovou vrstvičkou ektoplazmy. – Cytoplazma není...

8. PRVOCI (PROTOZOA)

o rostlinní bičíkovci mají na povrchu celulózní membránuo schránky: chitinové (kořenonožci – štítovka), z vápenatých solí (dírkonožci), z oxidu křemičitého (mřížovci)o cysty – ochranné zařízení při nepříznivých podmínkách, v nich přežívají latentním životem, po...

8.1 Bičíkovci (Euglenozoa)

– Hlavním znakem bičíkovců je jeden nebo více bičíků sloužících k pohybu, popř. u některých zástupců jsou doplněny panožky. Cytoplazma je rozlišena na ektoplazmu a endoplazmu, na povrchu mají tenkou membránu či pevnější pelikulu,...

7.6.2 Endokrinní soustava obratlovců

Štítná žláza (glandula thyreoidea)• hypofýzou řízená žláza, která je uložena na ventrální straně hrtanu • thyroxin – ovlivňuje intenzitu látkové výměny organizmu, zejména bazální metabolismus (jeho nedostatek způsobuje zbujení štítné žlázy) Kůra nadledvinek •...