25. Klasická genetika

Mohlo by se vám líbit...

komentáře 2

 1. Anonymní napsal:

  V článku sa vyskytlo pomerne veľa nepresností: "FENOTYP = vnější projev genotypu, soubor veškerých genů mimo jádro (mitochondrie, plastidy, plazmidy u prokaryot), teorie endosymbiózy"
  Prvá časť je správna ale iba čiastočne, pretože na fenotype sa okrem genotypu podieľa aj prostredie. Predstavte si, že máte gén pre sennú nádchu (genotyp), ale ten sa nikdy vo fenotype neprejaví keď neprídete do kontaktu so senom (prostredie).
  " 2. MENDELŮV ZÁKON – zákon o volné kombinovatelnosti vloh:
  Při křížení heterozygotních rodičů vznikne tolik jedinců, kolik je matematicky možných (zákon velkých čísel). Vznikající soubor potomků označujeme jako F2 – generaci"
  Tento zákon hovorí o tom, že gény pre farbu očí sa kombinujú nezávisle od génov pre farbu vlasov… Gény by sa mali kombinovať nezávisle. Toto však platí iba obmedzene a to v prípade génov vyskytujúcich sa na jednotlivých chromozómoch. Teda prakticky iba odlišné chromozómy sa párujú nezávisle. Medzi génmi na tom istom chromozóme existuje génová väzba o ktorej píšete nižšie.
  "Alela – o b) vztah neúplné dominance – mísí se"
  No nemiešajú sa o tom hovorí 3. Mendelov zákon o ktorom pojednávate nižšie. Správne je, že sa obidve prejavia vo fenotype.
  "• GENETICKÁ STRUKTURA = výběr partnerů při rozmnožování + velikost"
  Genetická štruktúra je zastúpenie jednotlivých alel v populácii (z populácie na populáciu sa odlišuje, preto je pre každú populáciu špecifická) teda v jednej populácii je zastúpenie alel A a malé a 60 a 40%, kým v inej 70 a 30%. Samozrejme okrem výberu partnerov a veľkosti na ňu vplývajú aj nižšie uvedené migrácie a mutácie.
  "3) genetický posun (genetický drift) – rozpad velké populace na více menších"
  Pod genetickým driftom si treba predstaviť náhodné zmeny v genetickej štruktúre, ktoré sa výrazne prejavujú v malých populáciách.
  "alela z populace úplně nevymizí nikdy"
  Toto by platilo iba vtedy keby na populáciu nevplývala selekcia a genetický drift. Dominantné gény totiž možno jednoducho z populácie vymiesť práve selekciou. Pri tých recesívnych by platilo čo uvádzate iba v prípade, že na populáciu nepôsobí genetický drift, teda iba v prípade, že ide o populáciu s takou veľkosťou, že procesy genetického driftu sú v nej zanedbateľné.

 2. Anonymní napsal:

  má velkou pravdu meli by ste ji poslechnout 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *