Biologie pro všechny

Biologie pro všechny-obsah

Ranunculaceae Papaveraceae Biosféra a člověk Ekologie Genetika Vývoj, stavba a činnost smyslových orgánů Hormonální a nervová regulace organismu Vylučovací soustava živočichů Vývoj, stavba a činnost trávicí soustavy Vývoj, stavba a funkce dýchací soustavy Vývoj,...

5. Ranunculaceae

50-60 rodů/2400 druhůvývojově velmi stará čeleď, pryskyřníkovité oplývají velkým množstvím alkaloidů,2 podčelediRanunculoideae – Pryskyřníkové Helleboroideae podčeleď Čemeřicové se liší od druhé podčeledi Ranunculoideae – Pryskyřníkovétím, že má v plodolistu více vajíček, zatímco Ranunculoideae –...

4. Papaveraceae

u nás 4rody / 12 druhůmléčnice s latexem zejména v lýku/pravými mléčnicemi se liší od čeledi Fumariaceae, která má jen idioblasty/byliny , často členěné listy, květy spirocyklické až cyklické,květní obaly heterochlamydní, K (2) C...

3. Krytosemenné rostliny Angiospermae

Rozdíly mezi nahosemennými a krytosemennýmiVajíčka přímo na plochých plodolistech vajíčka v semeníku, pylové zrno prorůstáPřístupna pylovým zrnům – pylovou láčkou pletivem blizny a čnělky k vajíčkuChybí semeník,čnělka a bliznaSemena nahá semena v plodech /přeměněný...

1. Rostliny semena

Vajíčko po oplodnění se mění v semeno Semena mají uložena hlavní zásobní látky třemi způsoby: převládá perisperm jako zásobní pletivo /Piperaceae, Silenaceae,Chenopodiaceaepřevládá endosperm Apiaceae,Solanaceae,Poaceae,Liliaceaepřevládá zárodek a zejména dělohy Fabaceae, Brassicaceae, Cucurbitacea, Asteraceae pupek –...

29. Biosféra a člověk

Charakteristika • Za životní prostředí člověka považujeme vše, s čím je člověk jako biologický druh ve vzájemném vztahu a co ho obklopuje • Člověk své životní prostředí využívá, ovlivňuje, mění (úmyslně i neúmyslně), přizpůsobuje...

28. Ekologie – populace a společenstva

Charakteristika • BIOCENÓZA = soubor jedinců různých druhů v určitém biotopuo ZOOCENÓZA = soubor živočichů žijících v určitém biotopuo FYTOCENÓZA = soubor rostlin žijících v určitém biotopu • EKOSYSTÉM = soubor abiotických i biotických...

27. Ekologie – vztah organismu a prostředí

Základní pojmy• EKOLOGIE = věda o vztazích mezi organismy a vztazích mezi organismy a jejich prostředím • BIOTOP = životní prostředí určitého jedince nebo druhu (rybník) • STANOVIŠTĚ = topograficky vymezený biotop (zbýšovský rybník)...

25. Klasická genetika

Charakteristika • GENETIKA = nauka o dědičnosti a proměnlivosti• zakladatel – JOHANN GREGOR MENDEL (1822-1884): měl být knězem, ale šel na gymnázium a věnoval se přírodním vědám, aby se uživil, stal se opatem kláštera...