Biologie pro všechny

16.2.9 Savci (mammalia)

– Končetiny: kromě vejcorodých a některých vodních a rychle běhajících mají jednotně a celkem jednoduše stavění končetinyo Pletenec lopatkový na přední končetině, pletenec pánevnío Obě chodidla spojena sponou pánevnío Podle způsobu našlapování se savci...

16.2.9 Savci (mammalia)

o Menší a primitivnější savci mají hladký povrch hemisfér koncového mozku – tzn. lissencefalní mozek; větší a vyspělejší savci mají mozek gyrencefalnío U placentálů spojuje obě hemisféry koncového mozku neopaliální komisurao Velký mozeček, povrch...

16.2.9 Savci (mammalia)

o potní žlázy jsou tubulózní stavby, jednovrstevné, podle exkrece apokrinní nebo ekrinní; hlavní fcí je termoregulace, jejich přeměnou vznikají mléčné žlázyo mazové žlázy jsou alveolární stavby, vícevrstevné a podle způsobu sekrece holokrinní; obvykle ústí...

16.2.9 Savci (mammalia)

 výměna strsti se označuje jako línání u některých dochází k přeměně chlupů v ostny, krunýře, šupiny, rohy, drápy, nehty, kopyta,…– Kostra: plně kostěná, ale podíl chrupavek a vaziva je poměrně větší než u...

16.2.9 Savci (mammalia)

– evolučně nejvyspělejší obratlovci, z nichž bezprostředně vzešel člověk– jsou suchozemského původu a na souši zpravidla dominují svou aktivitou, svou tělesnou velikostí a mnohdy i biomasou– vytvořili i skupina zcela vázané na vodu a...

16.2.9 Savci (mammalia)

o Mozek je celkově vyvinutější a relativně větší než u jiných obratlovců, zejména mohutná je druhotná kůra koncového mozku (neopallium)o Chování savců je složitější a plastičtější než u jiných skupin¨je vytvořena levá aorta, pravá...

Ekologie

o množství přijaté potravy se řídí energetickou hodnotou, stupněm fyziologické aktivity ptáka, poměrem velikosti povrchu a hmotnosti tělao fungují jako primární, sekundární i terciární konzumenti– rozmnožování označujeme jako hnízdění – má ekologickou i etologickou...

Ekologie

• samice drobných druhů kladou vejce po 24 hodinách, u větších druhů je interval delšío zasednutí na vejce: někteří ptáci (brodiví, dravci) sedí od snesení 1. vejce, pěvci od snesení předposledního vejce, nekrmiví (hrabaví,...

Ekologie

– způsob rozmnožování – kladení vajec na souši a péče o ně– faktory určují výskyt jak v geografickém, tak i v ekologickém smyslu– geograficky jsou ptáci nejhojnější v tropech směrem k chladnějším oblastem ubývá...

Zvláštní znaky:

– rozvoj koncového mozku, vyvinuty zrakové hrboly, špatný čich– komplikované oči,3víčka, mžurka průhledná,nedokonalý sluch. Žlázy s vnitřní sekrecí vyvinuty dobře– vole-zásobní vak,částečné trávení, žaludek dva díly=žlaznatý a svalnatý, mají i slepé střevo, plíce trubicovitá...