Biologie pro všechny

ČELEĎ SLEĎOVITÁ, SLEĎ OBECNÝ 1. část

ČELEĎ SLEĎOVITÁ SLEĎ OBECNÝ (Clupea harengus) 1. část – patří u nás k nejdůležitějším mořským rybám pro průmyslové zpracování (marinády, konzervy, atd.)– do ČR se dováží asi 10 tis. tun ročně sleďů buď celých...

EVROPA A VÝVOJ AKVAKULTURY 2. část

EVROPA A VÝVOJ AKVAKULTURY 2. část PSTRUH • Tabulový (porcovaný) pstruh – velikost 20 cm• Motýlkový pstruh – jimi se zabývá např. firma BAADER, která je vykuchá a dá jej zase dohromady, včetně hlavy,...

EVROPA A VÝVOJ AKVAKULTURY 1. část

EVROPA A VÝVOJ AKVAKULTURY 1. část LOSOS – zejména Norsko založilo svou ekonomiku na chovu lososa, v roce 1995 činila produkce lososa 270 tis. tun (21% nárůst v minulých letech)– dříve Velká Británie (73...

Statistika Fao pokračování

Statistika FAO pokračování Dle producentů (1995) 1. Čína 12,8 mil. tun 60,2% podíl národní produkce akvakultury (na rýžovištích) 2. Indie 1,6 mil. tun 32,2% podíl národní produkce akvakultury 3. Japonsko 0,8 mil. tun (kvalitní...

Nařízení vlády č. 27/1992 Akvakultura, Statistika FAO

Nařízení vlády č. 27/1992 Akvakultura Statistika FAO (1995) Marine 47% 13,1 mil. tun Freshwater 47,6% 13,2 mil. tun Brakish 5,4% 1,5 mil. tun – Produkce ryb a měkkýšů sladkých vod převyšují mořskou produkci.– Vysoký...

Vlastnictví vodních ploch

Vlastnictví vodních ploch rybník (má vlastníka) × moře (nikdo jej nevlastní) Akvakulturou označujeme chov vodních organismů včetně ryb, měkkýšů, korýšů a vodních rostlin. Tento chov v sobě zahrnuje některé formy zásahů do chovného procesu...

Náhrady masa jinými surovinami 2.

Náhrady masa jinými surovinami 2. Systém HACAP – určuje kritické body technologie výroby v potravinářství – bez chemických a konzervačních aditiv by trvanlivost například salátů nebyla až 20 dnů!– aplikace aditiv = používají se...

Náhrady masa jinými surovinami 1.

Náhrady masa jinými surovinami 1. – důvody jsou ekonomické, chuťové, nutriční atd.– nejpřesvědčivějším důvodem pro použití náhrady masa jsou ekonomické aspekty – náhrada živočišných tuků rostlinnými tuky a bílkovinami– nahrazuje se ve výrobcích libové...

Falšování druhů masa různými metodami

Falšování druhů masa různými metodami Lze prokázat falšování druhů masa různými metodami, ale je to velmi drahé. – například vepřové maso je nepřípustné pro některá etnika a ti proto vyžadují certifikát, že potravina je...

FALŠOVÁNÍ MASA 4.

FALŠOVÁNÍ MASA 4. maso = poživatelné části živočichů určených k potravě člověkamasné výrobky = obsah masa tvoří alespoň (minimálně) 50% masatermín „sojové maso“ je z pohledu zákona klamavý, neměl by se vůbec používat Základní...