Biologie pro všechny

KROUŽKOVCI – opaskovci (máloštětinatci a pijavice)

Zástupce opaskovců rozdělujeme do podtříd – máloštětinatců a pijavic . MÁLOŠTĚTINATCI: Mají na jednotlivých článcích těla většinou čtyři skupiny štětinek – usnadňují pohyb.Nejznámější jsou: žížaly – zemníTrávicí plocha jejich střeva je zvětšená střevní řasou...

KROUŽKOVCI – mnohoštětinatci, opaskovci

MNOHOŠTĚTINATCI ( POLYCHAETA): Druhuvě nejbohatší skupina – žijí v moři (vzácné vyjímky)Předústní tělní článek nese pár i více tykadlových a makadlových výběžků, někteřé druhy jednoduché oči.Draví mnohoštětin. – vychlipitelný hltan s háčkovitými čelistmi na...

KROUŽKOVCI shrnutí

KROUŽKOVCI: Kroužkovci jsou mořští, sladkovodní a druhotně suchozemští živoč. typyckého červovitého vzhledu.Jejich tělo je rozděleno na stejnocenné články. Vnějšímu členění odpovídá i vnitřní členění. Jednotlivé články jsou od sebe odděleny blanitými přepážkami. Každý, kromě...

VIRY A BAKTERIE 2. část

Tři formy virových infekcí : 1. virus v buňce přetrvává aniž by se replikoval = presistence nebo se v b. nepatrně pomnožuje bez škodlivých důsledků pro b.= latentní infekce 2. virový genom se začleňuje...

VIRY A BAKTERIE 1. část

VIRY A BAKTERIE: Viry jsou nebuněčné organismy schopné rozmnožování pouze v hostitelských buňkách.Viry jsou nitrobuněční parazité.Nemají vlastní aparát pro syntézu bílkovin a ani vlastní metabolických aparát.Velikost:20-200 nm. Virus také bývá označován jako infekční nukleová...

VZDUŠNICOVCI 2. část

STONOŽKY: Mají mírně zploštělé tělo,nohy vyrůstají z bočních skleritů článků trupupohlavní ustr. na konci těla. JSOU TO DRAVCI. První pár nohou mají přeměněný na hrotité hákovité kusadlové nožky- vyúsťuje na nich jedová žláza, velikost...

VZDUŠNICOVCI 1. část

VZDUŠNICOVCI: Dva základní stavební typy : 1.tělo je členěné na hlavu a trup – trup je tvořen jednotlivými články a na každém z nich je jeden pár nohou tzn. trup má mnoho párů nohou(...

SAVCI, SUDOKOPYTNÍCI – přežvýkavci, KYTOVCI

Přežvýkavci:Mají složený žaludek, potravu přežvykují .Horní řezáky i špičáky chybějí. Rostlinnou potravu neukusují, ale škubou za pomoci svalnatého jazyka. Jelenovití: znakem jsou :parohy vytvořené především u samců-jsou to kostěné útvary ,které se pravidelně obnovují....

SAVCI, LICHOKOPYTNÍCI, SUDOKOPYTNÍCI – nepřežvýkavci

Lichokopytníci a sudokopytníci se vyznačují typickou redukcí prstů na končetinách. Našlapují na špičky posledních prstových článků, které jsou chráněny kopyty z rohoviny .Osa končetiny prochází buď třetím prstem -u lichokopytníků ,nebo mezi třetím a...

SAVCI, ŠELMY, CHOBOTNATCI

ŠELMY: Masořravci s úplným chrupem -uzpůsobené k lovu živé kořisti. Mají dokonalé smysly -čich, sluch, zrak-vidění i za šera. Klíční kost je zakrnělá a nebo chybí.Šelmy rozdělujeme na šelmy pozemní a ploutvonožce, obývající moře.Pozemní:...