Biologie pro všechny

Eukaryotická buňka (nesprávně eukariotická)

– větší a složitější než Prokar. buňka– u rostlin, hub a živočichů– otevřený systém, udržuje kontakt s prostředím– hierarchicky uspořádaná- od nejjednodušího po složitější ( molekuly – komplexy mol. – organely)– velikost 0,01- 0,1...

Buňka- zákl. funkční a stavební jednotka orgganismu

BUNKA – cellula– cytologie- nauka o buňce– buněčná teorie- tvrzení, že buňka je zákl. stav. a funkční jednotka hmoty– objev buňky- 1667- R. Hooke (řez korkem)– 1838- Schleiden- buňka- zákl. jednotka rostlin– 1839- Schwann...

Eukariotická buňka

– větší a složitější než Prokar. buňka– u rostlin, hub a živočichů– otevřený systém, udržuje kontakt s prostředím– hierarchicky uspořádaná- od nejjednodušího po složitější ( molekuly – komplexy mol. – organely)– velikost 0,01- 0,1...

Buňka- zákl. funkční a stavební jednotka organismu

BUNKA – cellula– cytologie- nauka o buňce– buněčná teorie- tvrzení, že buňka je zákl. stav. a funkční jednotka hmoty– objev buňky- 1667- R. Hooke (řez korkem)– 1838- Schleiden- buňka- zákl. jednotka rostlin– 1839- Schwann...

Brno a okolí

Živočichové Vodohospodářství Reliéf Lesnické hospodářství Houby v okolí Brna Geologická stavba Brna a okolí

Systém živočichů

Savci-systém Savci( mammalia) Ptáci-systém,zástupci Ptáci( Aves) Třída Plazi- řád Haterie, řád Želvy, řád Krokodýlo… Plazi(reptilia) Obojživelníci-systém,zástupci Obojživelníci Systém ryb Paryby a ryby Obratlovci( vertebrata) Strunatci Druhoústí: Kmen Strunatci Dvoukřídlí Hmyz s proměnou dokonalou Vzdušnicovci-hmyz...

Člověk a živočichové

Vývoj člověka,Historický vývoj organismů( evoluce … Evoluce živočichů Pohybová soustava- svalstvo Sluch,čich Opěrná a pohybová soustava živočichů a člověka-kos… Smyslová soustava živočichů a člověka-zrak Látkové řízení činnosti organismu Obvodové nervstvo( periferní) Nervová soustava člověka...

Fyziologie rostlin

Pohyb rostlin Vývoj rostlin-rozmnožování Životní funkce rostlin Fotosyntéza Biogenní prvky,heterotrofie,autotrofie Metabolismus rostlin

Buňka,prokaryota

Prokaryota- předjaderní-stavba,rozmnožování Prokaryotické organismy a nižší eukaryotické rostl… Buněčné organely Eukariotická buňka Buňka- zákl. funkční a stavební jednotka orgganism… Eukariotická buňka Buňka- zákl. funkční a stavební jednotka organismu…

Vyšší rostliny

Krytosemenné rostliny-systém,zástupci Krytosemenné rostliny Krytosemenné rostliny Rostliny nahosemenné-systém,zástupci Rostliny nahosemenné Rostlinné orgány-kořen,stonek,list Rostlinná pletiva Vyšší rostliny