Biologie pro všechny

DRUHOÚSTÍ – CHAPADLOVCI

CHAPADLOVCI jsou to vodní živočichové, svým vzhledem připomínají mechovnatce. Jejich přisedlétělo nese příústní věnec chapadel. Mají pravou druhotnou dutinu tělní. Coelom je rozdělen na tři části- to odpovídá vnějšímu členění těla . Trávicí trubice...

DRUHOÚSTÍ – OSTNOKOŽCI, lilijce, hvězdice

DRUHOÚSTÍ – OSTNOKOŽCI: rozdělení do pěti tříd LILIJICE jsou nejprimitivnější žijící ostnokožci, žijí přisedle dlouhým stonkem,jejich těla připomínají květy rostlin: tvoří je centrální kalich, na něj nasedají pohyblivá a ohebná ramena a stopkou je...

DRUHOÚSTÍ – OSTNOKOŽCI

DRUHOÚSTÍ KMENY DRUHOÚSTÝCH: OSTNOKOŽCI,STRUNATCI,CHAPADLOVCI,POLOSTRUNATCI DRUHOÚSTÍ: celomata, triblastika – ektoderm (kůže, nervstvo, vylučování – začátek a konec trávicí soustavy)entoderm (trávicí soustava a žlázy, dýchací soustava – u žaber pouze základ – lupínky ektodermálního původu)mezoderm (...

PRVOCI, PRAPRVOCI, kořenonožci

KOŘENONOŽCI Kořenonožci mají schopnost na povrchu buňky vychlipovat výběžky cytoplazmy, tzv. panožky -pohyb a schopnost přijímat potravu mechanismem fagocytózy. Pelikula panožek je velmi slabá ,popř. úplně chybí . Vývojová stadia mohou mít 1-2 bičíky....

PRVOCI, PRAPRVOCI, bičíkovci

PRAPRVOCI JSOU JEDNOBUNĚČNÍ, kteří ke svému pohybu využívají bičíky(flagellum) nebo panožky(pseudopodia), popř. oba typy těchto pohybových organel zároveň. Bičíky nebo panožky se mohou vyskytovat pouze u některých vývojových stadií. Vnitřní oporou bičíků tvoří mikrotubuly...

PRVOCI – rozmnožování

PRVOCI Těla prvoků jsou tvořena jedinou buňkou .Buňky některých prvoků obsahují chloroplasty a na světle v jejich těle probíhá fotosyntéza. Jsou tedy organismy autotrofními. Většinou se jedná o mikroorganismy, povrch je zpevněn pelikulou, jedno...

OBOJŽIVELNÍCI – ČERVOŘI, MLOCI, ŽÁBY

Tři řády obojživ: červoři- mloci -žáby ČERVOŘI:Žijí v tropech- zahrabáni v půdě nebo ve vodě.Připomínají velké dešťovky-tělo nemá nohy a povrch je členěn příčnými kruhovitými zářezy.Mohou dorůstat délky až 1m.MLOCI:Ocastí obojž. válcovitého těla -s...

OBOJŽIVELNÍCI

SRDCE:Je rozděleno na dvě předsíně a jednu komoru. Dochází v něm k mísení okys.a odkys. krve Vylučovacími a osmoregulačními orgány jsou ledviny. DOSPĚLCI VYLUČUJÍ – MOČ OBSAHUJÍCÍ MOČOVINU. Močový měchýř vyúsťuje do kloaky. Larvy...

OBOJŽIVELNÍCI – KOSTRA, KOSTERNÍ SVALSTVO

OBOJŽIVELNÍCI:Jsou přechodem mezi vodními a plně suchozemskými živočichy. Jejich dospělá stadia mohou žít na souši. Rozmnožování všech druhů je vázáno na vodní prostředí. Vývoj probíhá přes larvální stadium.Kůže obojživelníků je holá a propustná pro...