Biologie pro všechny

ČELISTNATCI: RYBY – mozek, smyslové soustavy

ČELISTNATCI: RYBY MOZEK: Je poměrně malý. Největšímy oddíly jsou střední mozek a mozeček.Ve středním mozku jsou důležitá smyslová ústředí. Rozvoj mozečku souvisí s pohybovou koordinací .Z mozku vycházejí hlavové nervy (čichový, zrakový, sluchový…) a...

ČELISTNATCI: RYBY – kostra

ČELISTNATCI: RYBY KOSTRA: dosahuje různého stupně zkostnatění. Na první pohled je kostra kostnatých ryb velmi složitá .Vy skytuje se v ní množství kostí. Hlavně na lebce najdeme velký počet kostí krycích kostí kožního původu....

ČELISTNATCI: RYBY – úvod

RYBY Ryby jsou druhově nejbohatší třída obratlovců. Ze sladkých vod, kde se původně začali vyvíjet v období prvohor, se postupně rozšířily do všech typů vod. Nejstarší paleontologické nálezy jsou známé ze staršího devonu. Ryby...

ČELISTNATCI 2: PARYBY – žraloci, rejnoci

Paryby nemají plynový měchýř. Formy žraloků žijících ve volné vodě se proto musí neustále pohybovat,aby neklesaly ke dnu.Jejich měrnou hmotnost snižuje také velký obsah tuku v objemných játrech. Stálým pohybem je také zajištěn i...

ČELISTNATCI 1: PARYBY – žraloci, rejnoci

ČELISTNATCI Čelistnatci jsou obratlovci, jejichž lebka má horní a dolní čelist. PARYBY Vývojový počátek paryb spadá do období středního devonu. Od karbonu dochází k jejich významnému rozvoji. Dnes jsou charakteristickou součástí mořské fauny téměř...

DRUHOÚSTÍ – STRUNATCI, OBRATLOVCI

OBRATLOVCI Opornou soustavou je vnitřní kostra, tvořená buď výlučně chrupavkou (kruhoústí, paryby, chrupavčité ryby) nebo převážně kostní tkání (ostatní obratlovci).U většiny obratlovců je kostra členěná na kostru trupu, hlavy a končetin. Osou kostry trupuje...

DRUHOÚSTÍ – STRUNATCI, BEZLEBEČNÍ

BEZLEBEČNÍ Jsou malou skupinou. Jsou významní z hlediska vývoje. Setkáváme se u nich se všemi základními znaky strunatců, které zůstavají zachovány po celý život jedince – jsou to: struna hřbetní a nad ní uložená...

DRUHOÚSTÍ – STRUNATCI, PLÁŠTĚNCI

Kmen strunatci: podkmen PLÁŠTĚNCI Podkmen BEZLEBEČNÍ Podkmen OBRATLOVCI PLÁŠTĚNCI: Název je odvozen od vnějšího často rosolovitého pláště, obsahujícího polysacharid tunicin .Je produktem jednovrstevné pokožky kryjící tělo. Pláštěnci jsou mořští živočichové žijící jednotlivě nebo v...

DRUHOÚSTÍ – POLOSTRUNATCI

POLOSTRUNATCI Obývají mořské dno. Jsou představovány dvěma základními tvarovými typy:pohyblivými : žaludovci přisedlými: křídložábrýmiS věncem chapadel a střevem ve tvaru U. Nejvýznačnějšími znaky: 1. hřbetní vychlípenina hltanu(tzv.stomochord), která má podobnou stavbu jako struna hřbetní...