Biologie pro všechny

24. Vývoj, stavba a činnost smyslových orgánů

Smyslové orgány• Vlastní smyslové buňky – receptory (čidla)o Exteroreceptory – informují organismus o vlastnostech vnějšího prostředío Interoreceptory – vnitřního prostředío Proprioreceptory – přijímají informace ze svalů, šlach• Pomocné útvary – pomáhají při zachycování podmětu,...

23. Hormonální a nervová regulace organismu

• Charakteristika • Základní předpoklad existence organismu = kooperace všech funkčních soustav• Nezbytné udržování stálého vnitřního prostředí + přizpůsobení vnějším podmínkám• To zajišťují navzájem propojené soustavy – nervová a hormonální• Nervová soustava• Umožňuje řízení...

22. Vylučovací a rozmnožovací soustava živočichů a člověka

• Charakteristika vylučovací soustavy • Vylučování = proces, kdy se tělo zbavuje zplodin látkové přeměnyo Vylučování zevnitř – z krve, zvenku – ze střeva• Fylogeneze vylučovací soustavy o trepka vylučuje difúzío nejjednodušší živočichové vylučují...

21. Vývoj, stavba a činnost trávicí soustavy

• Fylogeneze • Trávicí soustava bezobratlýcho celým povrchem těla (osmoticky), např. někteří parazité (tasemnice)o láčka – vakovitá dutina s jediným otvorem (současně přijímací i vyvrhovací), např. žahavci, ploštěncio gastrovaskulární soustava – složitější láčka, zajišťuje...

20. Vývoj, stavba a funkce dýchací soustavy

• Charakteristika • zprostředkovává výměnu dýchacích plynů (C02 a 02) mezi organismem a vnějším prostředím• dýchání (respirace) = výměna plynůo mezi vzduchem a tělm – VNĚJŠÍ dýchání (ventilace plic)o mezi vzduchem a krví –...

19. Vývoj, stavba a činnost oběhové soustavy

• Charakteristika tělních tekutin• Tělní tekutiny jsou roztoky anorganických a organických látek• Jejich základní složkou je voda: tělo obsahuje asi 42 litrů vody, přičemž v buňkách jsou uloženy 2/3 objemu vody a 1/3 je...

18. Vývoj, činnost a stavba opěrné soustavy

Charakteristika• Pohyb patří mezi základní projevy života• Nejjednoduší živočichové se pohybovali pomocí bičíků a panožek• Funkce: Kostra tvoří oporu těla a chrání vnitřní organy• První pevnou oporou těla nižších živočichů je VNĚJŠÍ KOSTRA –vzniká...

17. Vznik a vývoj živých soustav, biologická evoluce

Teorie o původu života na Zemi• Vnik života a vývoj organismů je považován za součást celkového vývoje Země• Země vznikla přibližně před 4,6 miliardami lety• Nejstarší paleontologické doklady o životě na Zemi jsou staré...

16. Mnohobuněční živočichové (2.část strunatců)

Třída: OBOJŽIVELNÍCI• suchozemští obratlovci, dospělci žijí na souši, larvy (pulci) ve vodě• tělo pokryto kůží se žlázami vylučujícími ochranný hlen, případně jedové výměšky• kostra – kosti převládají nad chrupavkou, lebka je spojena kloubně s...

15. Ostnokožci, strunatci

Kmen: OSTNOKOŽCI• pouze mořští živočichové, převážně s paprsčitým souměrným tělem• různé tvary těla• v pokožce vápenité útvary• vytvářejí typickou AMBULAKTÁRNÍ SOUSTAVU = systém chodebvyplněný vodnatou tekutinou a propojený s vnějším prostředím;zastává funkci pohybovou, dýchací,...