Biologie pro všechny

14. Členovci

Charakteristika• Vodní i suchozemští živočichové• Mají nestejnoměrné – HETERONOMNĚ – článkované tělo a končetiny • STAVBA TĚLA1. Hlava (CEPHALON), Hruď (THORAX), Zadeček (ABDOMEN), Končetiny (navzájem kloubně spojeny)2. Vnější kostra – opora těla, kutikula z...

13. Mnohobuněční živočichové 2

Charakteristika• Vývoj MEZODERMU: rýhováním vzniká přechodný mnohobuněčný útvar – MORULA, poté vzniká konečné stadium rýhování – BLASTULA. Poté se začínají tvořit zárodečné listy, které jsou podkladem pro tvorbu orgánů – vzniká tzv. GASTRULA, jejíž...

12. Mnohobuněční živočichové

Kmen: HOUBY (Porifera)• slepá vývojovou větví živočichů doložená už z kambria, vyvinula se pravděpodobně z bičíkovců• netvoří skutečné tkáně a orgány, ve vývoji zůstaly na stupni gastruly• žijí ve sladké i slané vodě, mají...

11. Prvoci

Charakteristika eukaryotické buňky Charakteristika• samostatná říše• tvarová a funkční rozmanitost jednobuněčných eukaryotických organismů• většinou jsou mikroskopické, ale největší z nich jsou viditelné pouhým okem• schopnost přežívat v nejrůznějších prostředích a získávat živiny rozmanitým způsobem•...

10. Houby a lišejníky

Houby• Asi 250 000 druhů• Základní stavební látka buněčné stěny = chitin• Zásobní látkyo Glykogen (= živočišný škrob, typické pro živočichy)o Lipidy (= olej, typické pro rostliny)• Buňky hub neobsahují plastidy -> heterotrofní způsob...

9. Semenné rostliny (nahosemenné, krytosemenné)

• Nejpočetnější a vývojově nejdokonalejší skupina cévnatých rostlin – 270 000 druhů• Gametofyt se stává pouhou součástí sporofytu• Nezávislost procesu oplození na vodním prostředí• Tvorba semen – dokonalejší rozmnožování• Systém:a. Nahosemenné rostliny (Gymnospermae)i. Kapraďosemennéii....

8. Vyšší rostliny – Rhyniofyty, mechorosty, kapraďorosty

• Vývoj a charakteristické znaky• eukaryotické mnohobuněčné organismy• převážně autotrofní, druhově pak heterotrofní• jejich tělo (KORMUS) je rozlišeno na kořen, stonek, list (pouze u primitivnějších mechorostů je zachován stupeň stélky• na rozdíl od řas...

7. Vývoj a charakteristické znaky nižších rostlin

• Charakteristika• Eukaryotní organismy; jedno- i mnohobuněčné• Tělo tvoří STÉLKA = THALLUS – nerozlišené tělo, nedochází k diferenciaci pletiv, neobsahuje cévní svazky• Autotrofní – fotosyntetizující organismy• Vodní (sladkovodní i mořské) i suchozemské organismy, významní...

6. Vodní režim, růstové a vývojové procesy u rostlin

Prvkové složení rostlinného těla PRŮMĚRNÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ voda 65% – 50 – 80 sušina organické látky 32% anorganické látky 3% • ANORGANICKÉ LÁTKY o VODA: tvoří většinu hmoty živých soustav (60-95%), je vhodným...

4. Otázky – Stavba a funkce rostlinných orgánů

1) 4 x funkce kořene:2) Dva typy kořenových soustav3) Která kořenová soustava má kořeny postranní:4) Která kořenová soustava má kořeny náhradní (adventivní):5) Jak se nazývá pokožka kořene:6) Čím se vyznačuje absorbční zóna, prodlužovací zóna,...