Biologie pro všechny

4. Stavba a funkce rostlinných orgánů

Nejednoduššími mnohobuněčné rostliny mají velmi jednoduché tělo tvořené stélkou (thallus), buňky jsou tvarově i funkčně málo rozlišené (řasy, primitivnější mechorosty, některá vývojová stádia přesliček, plavuní, kapradin) Těla vyšších rostlin jsou tvořena pletivy, mají vyvinuté...

3. Otázky – Charakteristické vlastnosti prokaryot:

1) Rozdíly prokaryotická a eukaryotická buňka:2) Co je plasmid:3) Co jsou fimbrie:4) Z čeho je často buněčná stěna u baktérií:5) Jak vypadá: vibrio, spirila, bacil, koky, streptokoky, stafylokoky6) Jaké jsou dvě základní vývojové a...

3. Charakteristické vlastnosti prokaryotních organismů

a) Přehled přirozeného systému živé přírodya. Prvojaderní X jaderníb. Jednotlivé říše a podříšec. Další systematické jednotky b) Srovnání buňky prokaryotické a eukaryotické c) Stavba a specifika prokaryotní buňkya. Obalyb. Chromozom a jaderná hmotac. Rozmnožováníd....

2. Otázky – Buňka a její základní funkce:

1) Kolik % vody obsahuje rostlinná buňka:2) Co je to sušina:3) Je-li daného významného prvku v sušině více než 0,1 hmotnostního procenta, zove se:4) Jmenuj základní organické látky:5) Anorganickou látkou, jejíž součástí je C:6)...

2. Buňka a její základní funkce

a) Buněčné teorie – historie a výzkumb) Chemické složení buněk, význam vody, anorganické a organické látkyc) Obecná stavba buňkyd) Srovnání prokaryontní a eukaryotní buňkye) Srovnání rostlinné a živočišné buňkyf) Základní funkce buňek Buněčné teorie...

5) Cvičení – KLÍŠŤOVÝ ZÁNĚT MOZKU

= onemocnění, které se až na výjimky na člověka přenáší prostřednictvím virem infikovaným klíštětem – v našich podmínkách Ixodens ricidus + výjimky v přenosu spočívají v tom, že virus klíšťat encephalitidy může být na...

4) Cvičení – PARAZITÉ

Definitivní hostitel = jakýkoliv organismus v němž parazit dosahuje pohlavní dospělostiMezihostitel = v němž se vývojová stádia parazitů rozmnožují nepohlavně či se jinak transformují Konzumací nedostatečně tepelně upravených potravin se můžeme nakazit různými stádii...

2) Cvičení – ANTRAX (SNĚŤ SLEZINNÁ, UHLÁK)

Jde o rychle probíhající infekční onemocnění člověka a různých druhů zvířat, které vyvolává bakterie tyčinkovitého tvaru Bacillus anthracis. Tato bakterie je mimo živý organismus dlouho schopná infekce, protože okolo sebe ve vnějším prostředí vytváří...

3) Cvičení – POJEM CHOROBA – CHOROBNÉ ODCHYLKY

Patogenní agens, nebo také choroboplodné agens, je to infekční (např. virus, bakterie, parazit) nebo neinfekční (toxiny, biologicky aktivní látky) původce, který je schopen vyvolat chorobné změny v organismu. Patogenní = schopný vyvolat změny Patologie...