Biologie pro všechny

24.Chov králíku

Význam: produkce masa ( bílé , dietní, málo tuku, málo cholesterolu )- kůže ( kožešnictví, kloboučnictví )- vlna, – laboratorní zvíře- hnůj – zájmové chovatelství Výhody – krátký generační interval a vysoká plodnost- malé...

Způsoby krmení KKS

1) A1 do hmotnosti 50 Kg. 2) A1 do 35kg 3) A1 do 35kgSOL až do odvozu na jatky A2 do 55kg A2 do 55kg A3 do konce CDP do konce 20 kg. prase...

Bekonový výkrm

Ø do 90 kg. Ø tzv. prodloužený šunkový výkrmØ cílem je získat libové půlky se souvislou slabou vrstvou podkožního tukuØ provádí se především v Dánsku Výsekový výkrm Ø je nejčastější v ČRØ do hmotnosti...

Turnusový výkrm

Ø na nárazové vyskladnění navazuje dezinfekce, kontrola všech zařízení a poté jednorázové naskladnění nové vyrovnané skupiny selat Jednofázový výkrm Ø zvířata v průběhu výkrmu nepřemisťujeme (od odstavu až do doby když jdou na jatky...

Ustájení ve výkrmu

Ø většinou bezstelivovéØ pevné lože + roštové kalištěØ nutný je účinný větrací systémØ prasata vyšších hmotnosti nesnáší vysokou teplotu (do 20°C – optimum je 16°C) 75% vlhkostiØ ve špatných stájích je nutno vyskladnit největší...

22. Výkrm prasat

Rozdělení způsobu výkrmu:1) Podle kvality jetečného produktu a) šunkový b) bekonový c) výsekový d) polosádelný e) sádelný2) Podle organizace výrobního postupu a) výkrm kontinuální I ) jednofázový II) dvoufázový b) výkrm turnusový I) jednofázový...

Produkce mléka

› kozí a kravské mléko jsou si složením podobné, množství bílkovin 4,5% stejné, ale složení jiných druhů bílkovin (kojenci lépe snášejí kozí mléko než kravské) tuky kozího mléka – složením odpovídá mateřskému mléku› tuk...

Březost

› 150 dní› k zabřeznutí je důležité zaprahnutí 5 – 6 týdnů před porodem porod:› trvá 1 – 3 hodiny› počet kůzlat 2 – 3 › při vícečetném porodu následují ostatní kůzlata velice rychle...

Vazné ustájení

› není pro kozy vhodné› ve světě pouze u agresivních koz Individuální v boxech › u kozlů› nejvhodnější je ustájení mimo objekt (stáj) v individuálních boxech s výběhem Krmení koz LO › jedná se...

Chov plemenných kozlů

ustájení:› individuálně v kotci s plochou 4 – 6 m2/1 kozla s výběhem mimo ustájovací prostor koz – nežádoucí pachy mléka, nedostatečné využívání kozla k indukci (vyvolání) říje › výška zábrany pro kozla 1,5...